• slide11

  MAIDAR
  ECO CITY

  2017 - 2030

 • slide41
  Image 7
  Image 5
  Image 5

  ИХ МАЙДАР

  Сайн цаг дөтөлж Их Майдар заларна.
  Бүтээн байгуулалт сүндэрлэж бурханы сургааль дэлгэрнэ.

 • slide2

  11700 ha

  Total square.

  14 million m²

  Housing and Residental and Commercial centers

  10 million m²

  Housing and Residental

  4 million m²

  Commercial centers